Webilebi

Kalite Politakımız

* Faaliyetlerimizle ilgili tüm yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek, * Müşterilerimizin beklentilerini karşılamak, * Biz bilinci ile çalışmak, * Varolan ile yetinmeyip sürekli gelişmek. * Sistem yaklaşımı ile çözüm üretmek, * Çevre etkilerimizi kaynağında azaltmak, * Çalışma ortamlarımızı tüm paydaşlarımız için daha güvenli hale getirmektir

MİZYONUMUZ

Zamanın değerine inanıyor ve gecikmelere mahal vermeden çalışma şeklimizi ona göre hazırlıyoruz. “Müşteri memnuniyeti” ilkesinin, klişe kullanımdan uzak...

VİZYONUMUZ

Ekonomik ve sosyal amaçların birbirini tamamladığı bir sorumluluk anlayışıyla çalışıyoruz. Toplumsal kalkınmayı kendi kalkınmamızdan ayrı görmüyoruz...

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Çevreye saygılı ve doğru altyapı uygulamalarına özen göstermek, Doğal kaynakları verimli kullanmak, çevreyi korumayı görev bilmek, Bu değerlerin gelecek nesillerce...