Webilebi

Çevre Politikamız

Çevreye saygılı ve doğru altyapı uygulamalarına özen göstermek, Doğal kaynakları verimli kullanmak, çevreyi korumayı görev bilmek, Bu değerlerin gelecek nesillerce de yaşanmasına öncülük etmek, Sektörel faaliyetlerden kaynaklanan olumsuz çevre etkilerini tespit etmek ve bunlara karşı en doğru şekilde önlemler almak, Çevre duyarlılığı ile yasal düzenlemelere uyarak toplum beklentilerini karşılamak.

MİZYONUMUZ

Zamanın değerine inanıyor ve gecikmelere mahal vermeden çalışma şeklimizi ona göre hazırlıyoruz. “Müşteri memnuniyeti” ilkesinin, klişe kullanımdan uzak...

VİZYONUMUZ

Ekonomik ve sosyal amaçların birbirini tamamladığı bir sorumluluk anlayışıyla çalışıyoruz. Toplumsal kalkınmayı kendi kalkınmamızdan ayrı görmüyoruz...

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Çevreye saygılı ve doğru altyapı uygulamalarına özen göstermek, Doğal kaynakları verimli kullanmak, çevreyi korumayı görev bilmek, Bu değerlerin gelecek nesillerce...